За нас

Фирма “Буллес Холдинг“ ЕООД е създадена през далечната 1997 година и вече повече от 26 години успешно се развива и се е наложилa като лидер на пазара в сферата на дърводобива и дървопреработката.

До 2011 година дейността на фирмата беше изцяло съсредоточена в София, където цехът ни за преработка на дървесина служеше като депо за разпределение и зареждане на нашите контрагенти на територията на София и Северна България.

От 2011 година дейността ни се прехвърли в село Брестовица, област Пловдив. Производствената ни база разполага с висококачествени машини и оборудване, които работят по най-съвременна технология. Това ни позволява да предложим на пазара продукция с много високо качество и същевременно да преработваме големи обеми от иглолистни трупи.

Основната дейност на фирмата е добив, разбичване, сушене, обработване и импрегниране на иглолистна дървесина.

През последните години, фирмата ни е съсредоточена в производството на слепени елементи от дърво (греди и плотове), къщи от дърво, дървесен чипс.

Основна част от продукция ни е предназначена за износ, като за последните няколко години износът ни се равнява на около 70% от цялото ни производство.

Произвеждаме всякакви елементи и материали от иглолистен дървен материал.

Иглолистен дървен материал

Производство на греди, дъски, летви, обшивка и дюшеме, челни дъски и други елементи от иглолистен дървен материал, спрямо вашите нужди.

Суровините за нашето производство се добиват изцяло в България и отговарят на всички стандарти за качество.

Слепени греди и плотове

Многослойнослепените дървесни елементи са съвременен строителен материал, характеризиращ се с добра дименсионна стабилност и много добри механични показатели. Ние произвеждаме слепени греди и плотове от иглолистна и широколистна дървесина с размери и дължини спрямо вашите изисквания.

Конструкциите и елементите, изградени от слепена дървесина, се характеризират с изключително дълъг живот, не подлежат на измятане, гниене и други деформации.

Пелети

Пелетите са модерно и евтино гориво за отопление щадящо околната среда. Ние предлагаме висококачествени пелети, които се произвеждат от иглолистна дървесина.

Дървесен чипс

Дървесният чипс е основна суровина за производството на хартия, велпапе и в последните години се налага употребата му най-вече като енергийна суровина.

В зависимост от вида на дървесината, дървесният чипс може да бъде произведен от твърда (бук, дъб, габър и др.) или мека дървесина (бор, ела, топола и др.).

Ние предлагаме и последващо раздробяване на чипса, при което се получава ситна суровина, готова за производство на пелети, или директно горене.

Дървени къщи

Дървените къщи са възможност да осигурите на себе си и семейството си един по-здравословен и естествен начин на живот.

Ние от “Буллес  Холдинг“ ЕООД предлагаме къщи, които са разработени и изпълнени спрямо всички изисквания за качество, термо и звуко ефективност, и уют.

Ние сме единственият производител на дървени къщи в България, който ги произвежда от суха слепена дървесина, която е изработена съобразно спецификата на всяка една къща.