Клинозъбно снадени профили

Профили за последваща изработка на мебели, декорации, и всякакъв друг вид домашна употреба или професионално използване. Профилите са основна суровина в производството на масивни и декоративни врати.

Профилите са изработени от изцяло сух материал, който е окачествен и подбран чрез срязване по дължина и отстраняване на всички дефекти по него, с което се постига изключителна здравина и качество на продукцията.

Размерите, като ширина, дебелина и дължина могат да бъдат изцяло съобразени с нуждите на клиента.