ЛЕТВИ

Летвите се използват предимно при изграждане на покривни конструкции.

При нас може да намерите летви с размери: