Сушене

Сух дървен
материал

Фирма “Буллес Холдинг“ ЕООД разполага с висок клас собствени сушилни камери с капацитет до 150 м3 дървен материал.

Камерното сушенето на дървения материал е процес, при който регулирано се намалява наличната влага в дървесината до определен процент спрямо нуждите на клиентите.

Изсушаването на дървения материал е от значение за правилното и добро съхранение на дървесината. Широко приложение сухата дървесина намира в производството на мебели и дограма. Последните няколко години все по-голямо приложение има и в направата на дървени конструкции и покриви.

Материалът, който предлагаме като сух, е предварително подбран и сортиран с необходимото добро качество.

Ние предлагаме сушене на различни асортименти дървен материал, собствено производство.